logo

Giờ làm việc: 07:00- 19:30

Từ T2 - đến CN

Quốc kỳ Việt Nam

Quốc kỳ Việt Nam hiện nay được công nhận chính thức từ 1976, là lá cờ đại diện cho nước Việt Nam thống nhất. Lá cờ có hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Ý nghĩa là cờ thể hiện trong nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác cho rằng màu đỏ nền cờ tượng trưng dòng máu đỏ, màu vàng ngôi sao tượng trưng da vàng, và năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Định dạng chuẩn

Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Điểm giữa ngôi sao vàng đặt đúng điểm giữa (điểm giao nhau của hai đường chéo) Quốc kỳ. Khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm chiều dài của Quốc kỳ. Một cánh sao có trục vuông góc với cạnh dài Quốc kỳ và hướng thẳng lên phía trên theo đầu cột treo Quốc kỳ. Tạo hình ngôi sao: từ đầu cánh sao này đến đầu cánh sao đối diện là đường thẳng, không phình ở giữa, cánh sao không bầu. Hai mặt của Quốc kỳ đều có ngôi sao vàng trùng khít nhau. Nền Quốc kỳ màu đỏ tươi, ngôi sao màu vàng tươi.

 

Các quốc kỳ trong lịch sử

Năm sử dụngQuốc kỳTên quốc giaPhạm vi sử dụngGhi chú
1778 – 1802
Tay Son Dynasty Flag.svg
 • Đại Việt
Việt Nam
 • Triều Tây Sơn
1802 – 1885
Long Tinh Kỳ (Dragon Star Flag) nhà Nguyễn, 1802-1885.png
 • Việt Nam (1802 – 1839)
 • Đại Nam (1839 – 1885)
Việt Nam
 • Triều Nguyễn
1862 – 1946
Flag of France.svg
Nam Kỳ thuộc Pháp
Nam Kỳ
 • Sau khi ký Hòa ước Nhâm Tuất (1862), Nam Kỳ thành thuộc địa của Pháp.
 • Sau khi chiếm lại Nam Kỳ ngày 23 tháng 9 năm 1945, lá cờ tiếp tục được sử dụng cho đến khi Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ được thành lập
1885 – 1890
Flag of Central Vietnam (1885-1890).gif
Đại Nam
Trung Kỳ
 • Cờ Hoàng Gia
 • Được sử dụng sau khi Trận Kinh thành Huế 1885, Pháp đưa Đồng Khánh lên ngôi hoàng đế.
1890 – 1920
Flag of South Vietnam.svg
Đại Nam
Trung Kỳ
 • Cờ Hoàng Gia
1920 – 3/1945
First flag of the Nguyen Dynasty.svg
Đại Nam
Trung Kỳ
 • Cờ Hoàng Gia
1883 – 03/1945
Flag of Colonial Annam.svg
Đại Nam thuộc Pháp
Trung Kỳ
Bắc Kỳ
 • Sau khi ký Hòa ước Quý Mùi, 1883, Trung Kỳ và Bắc Kỳ trở thành thuộc địa của Pháp
04/1945 – 08/1945
Second flag of the Nguyen Dynasty.svg
Đế quốc Việt Nam
Việt Nam
 • Cờ Hoàng Gia
04/1945 – 08/1945
Flag of the Empire of Vietnam (1945).svg
Đế quốc Việt Nam
Việt Nam
 • Quốc Kỳ
 • Thực tế thì Nam Kỳ không sử dụng do vẫn thuộc quyền cai trị của Nhật Bản
09/1945 – 1955
Flag of North Vietnam (1945-1955).svg
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
 • Việt Nam
 • Miền bắc Việt Nam (Sau Hội nghị Genève, 1954)
 • Thực tế thì chỉ sử dụng tại một phần Bắc Việt Nam. Do Pháp đã chiếm Nam Kỳ từ ngày 23 tháng 9 năm 1945
1946 – 1948
Flag of Republic of Cochinchina.svg
Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ
Nam Kỳ
1949 – 1955
Flag of South Vietnam.svg
Quốc Gia Việt Nam
 • Việt Nam
 • Miền nam Việt Nam(Sau Hội nghị Genève, 1954)
1955 – 1975
Flag of South Vietnam.svg
Việt Nam Cộng hoà
Miền nam Việt Nam
1955 – 1976
Flag of Vietnam.svg
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Miền bắc Việt Nam
1969 – 1976
FNL Flag.svg
Cộng hoà Miền Nam Việt Nam
Miền nam Việt Nam
1976 – nay
Flag of Vietnam.svg
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Việt Nam

( Theo wikipedia Việt Nam )

Đánh giá bài viết